21 sep. 2018

Jobbannons: medarbetare för den muslimska andliga vården med tjänstgöring i kriminalvård och sjukvård.

Nu söker vi en medarbetare för den muslimska andliga vården med tjänstgöring i kriminalvård och sjukvård i Örebro-området. Anställningsgrad: 90 – 100 %. 

Den större delen av tjänsten rör den andliga vården i Kriminalvården och riktar sig till anstalten Kumla, häktet Örebro, anstalterna Hinseberg, Hällby och Karlskoga. En mindre del av tjänsten rör den andliga vården i sjukvården med Universitets-sjukhuset i Örebro som utgångspunkt.

Som medarbetare inom andlig vård i Kriminalvården är du en del av ett interreligiöst arbetslag med företrädare från flera religioner. Din främsta uppgift blir att möta intagnas behov av personliga samtal. Du kan också finnas med som ledare för t.ex. samtalsgrupper samt medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med representanter från Svenska kyrkan, andra kristna samfund samt ibland företrädare för andra religioner.

Som medarbetare inom andlig vård i sjukvården är en huvuduppgift att vara kontaktlänk (koordinator) till sjukhuset när behov uppstår av kontakt med en muslimsk företrädare. Det kan innebära att du själv åker in till sjukhuset, men det kan också betyda att du ansvarar för att någon från en annan församling kallas in, inte minst om särskilda behov finns med tanke på språk, kön etc. Målgrupp för arbetet är i första hand patienter och deras närstående. En huvuduppgift är stödjande samtal i svåra situationer och vid kris, liksom hjälp med riter i olika sammanhang (koranläsning, förböner, i samband med dödsfall etc.). Du arbetar även i förhållande till personalen, bland annat med utbildningsinsatser. Arbetet innebär att du underställer dig de regler som sjukhuset har gällande bemötande, sekretess m.m. och förutsätter en god samverkan med sjukhusets personal.

Vi söker dig som:
 • är teologisk kunnig. Du har en formell utbildning inom islam eller en på annat sätt väl dokumenterad kunskap.
 • talar svenska flytande. Det är ett plus om du har ytterligare språk som du talar bra. 
 • är villig att arbeta i en interreligiös miljö.
 • har en god förmåga att bemöta människor i svåra situationer och vid kris
 • har en god förankring i muslimsk församling/förening 
 • utbildning gällande stödjande samtal eller krishantering är meriterande
 • erfarenhet av liknande arbete är ett plus
Storleken på tjänsten: 90 – 100 % och bestäms i samråd med den som erbjuds tjänsten.
Tillträde: sker den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.
Arbetsgivare: kommer att vara en lokal muslimsk församling eller en av de sju bidragsberättigade riksorganisationerna som arbetar i relation till Myndigheten för stöd till trossamfund. (Arbetsgivare är alltså inte Kriminalvården eller sjukhuset).

Ansökan ska sändas in senast den 26 oktober 2018 och sänds till:
Rekryteringsgruppen för medarbetare för muslimsk andlig vård
c/o SKR, Susanne Rodmar på e-post: susanne.rodmar@skr.org


Ansökan ska innehålla:
 • Personligt brev. En presentation av dig som sökande och några rader om varför du söker denna tjänst. 
 • CV som innefattar utbildningar, tidigare tjänster och ytterligare erfarenheter som är av betydelse för denna tjänst. 
 • Referenser och kontaktuppgifter till referenspersoner 
 • Det är ett plus om ansökan innehåller en skriftlig rekommendation av en lokal muslimsk förening eller riksorganisation
Har du frågor kring tjänsten, vänd dig till: 
 • Smajo Sahat sahat.smajo@vgregion.se tel. 070 – 497 04 18 (Har tjänst inom muslimsk andlig vård på sjukhus och i kriminalvård. Har även visst samordningsansvar för den muslimsk andlig vården 
 • Gunnel Andréasson gunnel.andreasson@myndighetensst.se tel. 08 - 453 68 63 (Handläggare för andlig vård inom sjukvården på Myndigheten för stöd till trossamfund) 
 • Susanne Rodmar susanne.rodmar@skr.org tel. 08 – 4536811 (Konsulent, programmet Andlig vård I Kriminalvården, SKR)
Bakgrundsinformation:
Muslimsk andlig vård i Kriminalvården: Den andliga vården i Kriminalvården, oavsett religion, samordnas av Sveriges kristna råd (SKR) och det regleras genom ett avtal mellan Kriminalvården och SKR. Det innebär bland annat att SKR ansvarar för utbildning av fängelsesjälavårdare och medverkar vid rekrytering av dem. Det finns ca 160 fängelsesjälavårdare i Sverige och av dem är ett 20-tal muslimska själavårdare.

Muslimsk andlig vård i sjukvården: Det finns upp mot 15 tjänster för muslimsk andlig vård i sjukvården i landet, de flesta på deltid. Islamiska Samarbetsrådet (ISR) har ett övergripande ansvar för dessa tjänster. ISR är ett statsbidragsberättigat samverkansorgan som representerar de sex muslimska riksorganisationerna: Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Svenska Islamiska Församlingarna (SIF), Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS), Islamiska fatwabyrån (IFBS) och Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS).Tjänsterna bekostas av statliga medel förmedlade genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Du kan läsa mer om muslimsk andlig vård i sjukvården på www.muslimskandligvard.se

28 feb. 2018

Nya koordinatörer på plat i Stockholm

Under början av 2018 påbörjar en ny sjukhuskoordinator tjänst inom den muslimska andliga vården. I Stockholm kommer Afsaneh Abdollahzadeh att vara verksam och komplettera det arbete som sjukhusimam Tahir Akan och koordinatör Haider Ibrahim bedriver.

21 okt. 2016

Sveriges tredje sjukhusimam - i Stockholm

I slutet av 2016 får Sverige sin tredje sjukhusimam som kommer att vara stationerad på sjukhus. Tahir Akan, som tidigare varit koordinatör, går nu in i rollen som muslimsk själavårdare i Stockholm och arbeta halvtid med detta uppdrag.