7 sep. 2016

Sveriges andra sjukhusimam - i Göteborg

För tio år sedan påbörjade Smajo Sahat, imam i Skövde sin tjänst som muslimsk andlig själavårdare (sjukhusimam). 2016 får Sverige sin andra sjukhusimam när Samir Jeresi utökar sitt uppdrag i Göteborg. Samir har tidigare varit samordnare men går nu in i rollen som själavårdare stationerad på sjukhus. Han kommer att arbeta halvtid