28 feb. 2018

Nya koordinatörer på plat i Stockholm

Under början av 2018 påbörjar en ny sjukhuskoordinator tjänst inom den muslimska andliga vården. I Stockholm kommer Afsaneh Abdollahzadeh att vara verksam och komplettera det arbete som sjukhusimam Tahir Akan och koordinatör Haider Ibrahim bedriver.