Göteborg

Namn: Nesibe Gurkan
Uppdrag: sjukhuskoordinatör
Mejl: nesibe@muslimskandligvard.se
Tel: 076-710 56 15
Arbetsgivare:
Islamiskt Centrum i Göteborg
Samverkar med: Flertalet
församlingar i länet
Är verksam vid:
Västra Götaland och framförallt Göteborg

Namn: Samir Jeresi
Uppdrag: sjukhusimam
Tel: 076-119 92 19
Arbetsgivare: FIFS
Samverkar med:
Flertalet församlingar i länet
Är verksam i: Västra Götaland och framförallt Göteborg