Om sjukhuskoordinatörerna på bosniska

Šta je zadatak imama koordinatora?
Zadatak imama koordinatora je:
 • Da uspostavi kontakt sa upravama bolnica i predstavi im projekat i ponudi im saradnju u njegovoj realizaciji;  
 • Da informiše bolničko osoblje i muslimane bolesnike o mogućnosti koja se pruža muslimanima koji žele da ih posjeti njihov imam.  
 • Da zajedno sa odgovornim osobljem u Bolničkoj crkvi obezbijedi mogućnost za muslimane (osoblje i bolesnike) korištenja sadašnjih prostorija za molitvu i meditaciju.
 • Da daje odgovore na eventualna pitanja od strane rukovodstva bolnica, osoblja i bolesnika.
 • Da uspostavi listu imama i drugih osoba koje bi posjećivale bolesnike u bolnicama.
Braćo i sestre:
Kada je jedna osoba bolesna i kada se nađe u bolnici:
 • može biti pogođena žalošću.
 • može se osjećati uznemireno.  
 • može se osjećati usamljeno i napušteno.  
 • može se osjećati bespomoćno.
 • može imati poteškoća da svoja osjećanja iskaže svojim najbližim i osoblju u bolnici.
U takvoj situaciji javljaju se slijedeća pitanja:
 • Imaju li se sa kim podijeliti ova osjećanja?
 • Ima li neko ko će razumijeti moju tugu i bol?
 • Ima li neko ko ima sabura da me sluša?
 • Ima li neko da samnom popriča?
Naravno, članovi famelije, rodbina i prijatelji su ti koji trebaju biti od pomoći bolesniku. Prema islamskom učenju svi pripadnici islamskih zajednica dužni su da priteknu u pomoć bolesnim muslimanima. Posebnu obavezu po ovom pitanju imaju imami. Kroz ovaj projekat se pruža mogućnost bolesnicima muslimanima da se obrate svojim imamima i pozovu ih u posjetu uz napomenu da imami imaju obavezu čuvanja tajne (tystnadsplikt).
 
Bolesnici muslimani koji žele da ih posjeti imam imaju slijedeće mogućnosti:
 
Da ih posjeti imam koji govori njihov maternji jezik;
 • Da ih posjeti imam koji pripada njihovoj kulturi i tradiciji