Jönköping

Namn: Hamza Terzic
Mejl: hamza@muslimskandligvard.se eller hamza.terzic@rjl.se
Telefonnummer: 010-242 28 76
Uppdragsgivare: Jönköpings muslimska råd
Arbetsgivare: Bosniakiska islamiska församlingen i Jönköping
Är verksam vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus
Expedition på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, besöker de övriga sjukhusen vid behov.