Länkar

Här ned är några sidor som kan vara bra att känna till
när det handlar om den andliga vården och muslimer i Sverige:


Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan samarbetar också med de muslimska sjukhuskoordinatörerna ute på sjukhusen.

Andlig vård inom Kriminalvården
Det finns en överenskommelse med Sveriges Muslimska Råd som samordnar imamer, vilka ska tillgodose behovet av muslimsk andlig vård på Kriminalvårdens anstalter och häkten.

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En del av SST bidrag går som stöd till den andliga vården inom sjukvården.

De Muslimska Riksorganisationerna:
Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS: hemsida)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (hemsida)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF: hemsida)
Svenska Islamiska Församlingarna (SIF)
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS: hemsida)
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS: hemsida).