Skåne
Sjukhusimam (med bas i Malmö)
Namn: Alen Delic
Mejl: alen@muslimskandligvard.se
Telefonnummer: 070-0469042
Arbetsgivare: Bosniakiska Islamiska
Föreningen i Malmö
Samverkar med: Flertalet församlingar i Skåne
Sjukhuskoordinatör (med bas i Helsingborg)
Namn: Jamil Doudar
Mejl: jamil@muslimskandligvard.se
Telefonnummer: 073-699 95 99
Arbetsgivare: Förenade Islamiska Föreningar
Lokal föreningsrepr.: Ahel al Sunna Helsingborg
Samverkar med: Flertalet församlingar i Skåne