Örebro

Namn: Hazim Gurda
Telefonnummer: 070-485 49 57
Ansvarig arbetsgivare: Bosniska Islamiska Församlingen Örebro
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet. Hazim stödjer också den andliga vården i Västmanland.