Östergötland


Namn: Asad Ali Haji
Mejl: asad@muslimskandligvard.se
Telefonnummer: 076-9488081
Arbetsgivare: Islamiska Förbundet Linköping
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet.
Är verksam vid: akutsjukhusen i Östergötlands län
(Linköping, Norrköping och Motala).