Skaraborg

Mejladress: smajo@muslimskandligvard.se eller  sahat.smajo@vgregion.se
Telefonnummer: 070-497 04 18 
Arbetsgivare: Skövde Muslimska Kulturförening.
Är verksam vid: Kärnssjukhuset i Skövde
Tillgänglig på sjukhuset i Skövde:
måndag - torsdag klockan 11-15
Telefon (direktnummer): 0500-43 12 28
På övriga sjukhusorter i Skaraborg vid behov.