Stockholm


Stockholm 
Namn: Afsaneh Abdollahzadeh
Uppdrag: koordinatör
Mejladress: afsanehab@muslimskandligvard.se
Telefon: 070-8358405
Arbetsgivare: Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet.
Är verksam vid: Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset Solna.


Stockholm Norra
Namn: Haider Ibrahim
Uppdrag: koordinatör
Mejladress: haider@muslimskandligvard.se
Telefon: 070-960 06 98
Arbetsgivare: Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet.
Är verksam vid: Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset Solna.


Stockholm södra
Namn: Tahir Akan
Uppdrag; sjukhusimam
Mejladress: tahir@muslimskandligvard.se
Telefon: 070-714 19 18
Arbetsgivare: Sveriges Muslimska Förbund
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet.
Är verksam vid: Karolinska universitetsjukhuset
Huddinge och Södersjukhuset.