Umeå

Namn: Ahmed Muhanna
Mejl: ahmad@muslimskandligvard.se
Telefonnummer: 070-012 32 34
Ansvarig arbetsgivare: FIFS
Är verksam vid: Universitetssjukhuset i Umeå