UppsalaNamn: Sebastian Abdul-Salaam Blasco
Mejl: sebastian@muslimskandligvard.se
Telefonnummer: 073-991 85 79
Ansvarig arbetsgivare: Islamiska Föreningen
i Uppsala (Uppsala Moské)
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet.
Är verksam vid: Akademiska sjukhuset i Uppsala