Vad gör sjukhuskoordinatörerna?

Det finns i dagsläget tolv personer som är avlönade för att förstärka samarbetet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna på olika orter i Sverige. Personerna kallas sjukhuskoordinatörer och är själva muslimer. Koordinatörernas uppdrag är att vara länken mellan sjukhusen i Sverige och de muslimska församlingarna. Det innebär att koordinatörerna skall skriva listor där det finns kontaktuppgifter till imamer och andra frivilliga från de muslimska församlingarna. Vid behov kan dessa personer (kontaktpersoner) kallas in till sjukhusen. Kontaktpersonerna arbetar ideellt. 

Koordinatörerna har också uppgiften att informera sjukhuspersonalen om islam och de olika regler, ritualer och seder som finns och samråda om hur man på bästa sätt kan tillmötesgå patienternas behov. Koordinatörerna besöker också själv sjukhus vid behov och ser till att det finns Koranböcker och andra nödvändiga material på sjukhuset. Koordinatörernas är bundna till tystnadsplikt i sin roll som sjukhuskooordinatör.

På fyra orter i Sverige finns det idag också stationerade sjukhusimamer - i Stockholm, Malmö, Göteborg och Skövde. Deras uppgifter liknar koordinatörernas men de har också mottagningstider på sjukhuset.