Vilka står bakom koordinatörtjänsterna?

Bakom de muslimska sjuhuskoordinatortjänsterna står Islamiska Samarbetsrådet som är ett statsbidragsberättigade samverkansorgan som representerar de sex muslimska riksorganisationerna: Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Svenska Islamiska Församlingarna (SIF), Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS), Islamiska fatwabyrån (IFBS) och Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS).Tjänsterna bekostas av statliga medel förmedlade genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).